World of UO
Ücretsiz Olarak Oyna login.worldofuo.com: 2593

Sihirli Eşya Özellikleri

Age of Shadows'la birlikte gelen ve oyundaki eşyaların üzerinde görebileceğiniz bazı sihirli özellikleri bu kısımda özetledik.

Hasar Türü (Damage Type)
- Sadece silahlar için geçerli.

- 10 - 100 arasında bir değer alabilir.

Physical Damage (Fiziksel Hasar)

- Karşı oyuncuya fiziksel bir saldırı yapar, rakibin fiziksel koruma gücüne (physical resist) göre verdiği hasar etkilenir.

Cold Damage (Buz Hasar)

- Karşı oyuncuya buz saldırısı yapar, rakibin buz (cold) koruma gücüne göre verdiği hasar etkilenir.

Fire Damage (Ateş Hasarı)

- Karşı oyuncuya ateş saldırısı yapar, rakibin ateş koruma gücüne göre verdiği hasar etkilenir.

Energy Damage (Enerji Hasarı)

- Karşı oyuncuya enerji saldırısı yapar, rakibin enerji koruma gücüne göre verdiği hasar etkilenir.

Poison Damage (Zehir Hasarı)

- Karşı oyuncuya zehir saldırısı yapar, rakibin zehir koruma gücüne göre verdiği hasar etkilenir.

Koruma Gücü (Resist)
- Toplamları en fazla 70 edebilir, üzeri de 70 sayılır.

Fiziksel Koruma Gücü (Physical Resist)

Fiziksel saldırılara karşı dayanıklılığı temsil eder.

Buz Koruma Gücü (Cold Resist)

Buz saldırılarına karşı dayanıklılığı temsil eder.

Ateş Koruma Gücü (Fire Resist)

Ateş saldırılarına karşı dayanıklılığı temsil eder.

Zehir Koruma Gücü (Poison Resist)

Zehir saldırılarına karşı dayanıklılığı temsil eder.

Enerji Koruma Gücü (Energy Resist)

Enerji saldırılarına karşı dayanıklılığı temsil eder.

* * *

Damage Increase
- Belirtilen yüzde oranında vurulan hasarı arttırır.

- Silahlarda 1 - 50, takılarda 1 - 25 arasında değer alabilir.

Swing Speed Increase
- Belirtilen miktarda silah sallama hızınızı arttırır.

- Sunucumuzda en düşük 1.00 saniyede 1 vuruş yapılabiliyor. Bu değer sizin Dextery (el çabukluğu), silahın hızı, swing speed increase değeri gibi birçok özellikten etkilenerek hesaplanır.

Hit Chance Increase
- Belirtilen oranda isabet şansını arttırır.

- Eşya başına 1 - 15 arasında değer alabilir.

- Sunucumuzda 45% ile limitlenmiştir (45 üzeri 45 kabul edilir).

Defense Chance Increase
- Belirtilen oranda korunma/savurma şansını arttırır.

- Eşya başına 1 - 15 arasında değer alabilir.

- Sunucumuzda 45% ile limitlenmiştir (45 üzeri 45 kabul edilir).

Spell Damage Increase
- Belirtilen oranda büyü hasarı gücünü arttırır.

- Sunucumuzda 15% ile limitlenmiştir, 100.0 Inscription'un 10% luk etkisi dahil değildir, bu durumda en fazla 25% olabilir.

Faster Casting
- Magery (Büyücü) ve Chivalry (Paladin) büyülerini daha seri okumanızı sağlar.

- Sunucumuzda bu değer en çok 2 olabilir (Yukarısı dikkate alınmaz). Eğer Protection büyüsü okunursa 0'a düşer.

Faster Casting Recovery
- İki büyü arasındaki bekleme süresini azaltır.

- Sunucumuzda bu değer en çok 6 olabilir (Yukarısı dikkate alınmaz).

Spell Channeling
- Bir silah ya da kalkanın büyü okunurken elde durabilmesini sağlar.

- Bazı durumlarda bir eşyanın Faster Casting -1 değeri almasını sağlar.

Luck
- Bir yaratığın öldükten sonra cesetinde sihirli bir eşyanın oluşumunda 3 büyük etkiye sahiptir: Eşya sayısı, özellik sayısı, özellik aralığı.

- Sunucumuzda bir eşya en çok 90 luck çıkabilir, başarılı bir şekilde Gold ya da Spined ile kaplanabilirse 130'a ulaşabilir. Kalkanlarda ise 40 sabit değerdir.

- Sunucumuzda luck toplamı en çok 1200 olabilir, yukarısı 1200 olarak kabul edilecektir.

Enhance Potions
İksirlerin (Potion) etkisini arttırır. Örneğin 15 can basan bir heal potionu 20% bir Enhance Potions özelliğine sahip biri içerse 18 can doldurur.

Sunucumuzda eşya özelliği olarak en fazla 50% kabul edilmektedir. Buna Alchemy yeteneğinin kazandırdığı 30% lük oran dahil değildir, bu durumda en fazla 80% olabilir.

Night Sight
Gece görüşü sağlar. Bu özelliğe sahip bir eşyayı kullanan biri karanlık alanları aydınlık olarak görecektir.

* * *

Lower Reagent Cost
- Yüzdesi kadar bir şansla büyü malzemesi kullanmadan büyü yapabilmenizi sağlar.

- Magery ve Necromancy (Reagent) ile Chivalry (Tithing Points) için geçerlidir. Paladin büyülerinde kullanmanız için biraz da olsa Tithe Gold ihtiyacınız olacaktır.

- Eşya başına en çok 20% olabilir.

- Toplam LRC miktarı 100% ediyorsa büyü malzemesine gerek kalmaz.

NOT: Craft (zanaatkar) yetenek grubu için dahil değildir, örneğin bir Scribe (yazar) büyü malzemesi olmadan büyü yazamaz.

Lower Mana Cost
- Yüzdesi oranında daha az mana harcayarak büyü yapmanızı sağlar.

- Eşya başına en çok 8% olabilir.

- Sunucumuzda LMC toplamı en fazla 40% olabilir (yukarısı da 40% sayılır).

NOT: Craft (zanaatkar) yetenek grubu için dahil değildir, örneğin bir Scribe (yazar) büyünün gerektirdiği manayı tam olarak karşılaması gerekir.

Reflect Physical Damage
- Yüzdesi oranınca alınan hasarı karşı tarafa iletir.

Hit Point Regeneration
- Saniyelik can doldurma hızına 0.1 oranında etki eder.

- 1 - 2 aralığında olabilir.

Stamina Regeneration
- Saniyelik yorgunluk puanı doldurma oranına 0.1 oranında etki eder.

- 1 - 3 arasında olabilir.

Mana Regeneration
- Saniyelik mana doldurma hızına 0.1 etki eder.

- 1 - 2 aralığında olabilir.

Hit Point Increase
- Yaşam puanını (HP) belirtilen miktarda yukarı çeker.

- 1 - 5 aralığında olabilir.

- Toplamları en fazla 25 edebilir.

Stamina Increase
- Yorgunluk/Enerji derecesini belirtilen miktarda yukarı çeker.

- 1 - 8 aralığında olabilir.

- Toplamları en fazla 24 edebilir.

Mana Increase
- Belirtilen miktarda ek mana verir.

- 1 - 8 aralığında olabilir.

- Bir toplam bonus sınırı yoktur.

* * *

Silahların Sihirli Vuruşları
- Sahip oldukları yüzde oranında hasar verebilirler. Kullanırken normal bir büyünün etkilendiği tüm özelliklerden etkilenirler (Inscription Bonus, Spell Damage, Evaluate Intelligence vb.) ve buna göre hasar verirler.

- 2 - 50 arasında değer alırlar.

Hit Magic Arrow

Vuruşla birlikte belli bir şansla karşı oyuncuya Magic Arrow büyüsü yapar.

Hit Harm

Vuruşla birlikte belli bir şansla karşı oyuncuya Harm büyüsü yapar.

Hit Fireball

Vuruşla birlikte belli bir şansla karşı oyuncuya Fireball büyüsü yapar.

Hit Lightning

Vuruşla birlikte belli bir şansla karşı oyuncuya Lightning büyüsü yapar.

Silahların Sihirli Alan Vuruşları
- Sahip oldukları yüzde oranında alan hasarı verebilirler. 10 kare etrafındaki alanda etkili olurlar. Etkisi vuruş noktasına yakınlığına göre artar/azalır. Kullanırken normal bir büyünün etkilendiği tüm özelliklerden etkilenirler (Inscription Bonus, Spell Damage, Evaluate Intelligence vb.) ve buna göre hasar verirler.

- 2 - 50 arasında değer alırlar.

Hit Physical Area

Vuruşla birlikte belli bir şansla çevredekilerin fiziksel saldırı yapar.

Hit Cold Area

Vuruşla birlikte belli bir şansla çevredekilerin buz saldırısı yapar.

Hit Fire Area

Vuruşla birlikte belli bir şansla çevredekilerin ateş saldırısı yapar.

Hit Poison Area

Vuruşla birlikte belli bir şansla çevredekilerin zehir saldırısı yapar.

Hit Energy Area

Vuruşla birlikte belli bir şansla çevredekilerin enerji saldırısı yapar.

Silahların Vuruş Alanları
- Rakip oyuncunun belli bir noktasını hedef alırlar.

- 2 - 50 arasında değer alabilirler.

Hit Life Leech

Her başarılı vuruş size can kazandırır. Hasarın 30% unu dikkate alır, değeri oranında ikinci bir çarpım sonucu oluşan aralıkta can çeker (Örneğin 60% life leech bir silahla 50 hasar vurduysanız en az 0, en çok 50*0,5*0,6 = 9 can çekebilirsiniz.

Hit Stamina Leech

Her başarılı vuruş size stamina leech oranı ve vurulan hasarı miktarınca stamina (yorgunluk puanı) kazandırır. Örneğin 100% stamina leech ile rakibinize 50 vurduysanız 50 stamina çekersiniz.

Hit Mana Leech

Her başarılı vuruş size mana kazandırır. Hasarın 40% ı ile Mana Leech oranının çarpımıyla ne kadar mana çekeceğiniz bulunabilir. Örneğin 60% Mana Leech bir silahla 50 vursaydık en az 0, en çok 50 * 0,4 * 0,6 = 12 mana çekebilirdik.

Hit Lower Attack

Başarılı bir atış belli şansla rakibin vurma şansını 5-10 saniye boyunca 25% (sabit) düşürür (HCI -25).

Hit Lower Defense

Başarılı bir atış belli şansla rakibin defans şansını 5-10 saniye boyunca 25% (sabit) düşürür (DCI -25).

Mage Weapon
- Magery (büyücülük) yeteneğini kullanarak da savaşabilmenizi sağlar. Bu tarz bir eşyayı kullanan büyücünün yeteneği 20 - 29 aralığında düşer.

- Özellikle Magery kasarken düşük seviye büyülerle yeteneğinizi yükseltmenize olanak tanır.

- Bu özellik -20 ile -29 arasında değer alabilir.

Use Best Skill
- Karakterin en yüksek savaşçı yeteneğini dikkate alarak vurmasını sağlar. Swordsmanship, Fencing, Mace Fighting ve Archery içinde en yüksek olanı dikkate alır ve onunla vuruş yapar.

* * *

Self Repair
- Eşyanın belli bir şansla kendini yapılandırabilmesidir. Aldığı değer ne kadar yüksek olursa o kadar kendini yenileme ihtimali artacaktır. Dayanıklılık (Durability) ile ilgili bir kavramdır.

- 1 - 5 arasında bir değer alabilir.

- Zırh ve kalkanlar için geçerlidir.

Mage Armor
- Büyücü sınıfının zırhlarla meditasyon yapması zordur. Bu özelliği içeren zırhlarla aktif ve pasif mana hızına olumlu etki eder. Ayrıca Stealth (gizli yürüme becerisi) için de olumlu etkisi vardır.

* * *

Lower Requirements
- Eşyanın istediği stat gereksinimini yüzdesi oranınca düşürür. 100% bir Lower Stat Requirement hiçbir stat gereksinimi istemiyor demektir.

- 10 - 100 arasında bir değer alabilir.

Durability Bonus
- Eşyanın dayanıklılığının belirtilen oranda yüksek olduğunu belirtir. Örneğin bir eşya 40 durability ve 50% Durability bonus içeriyorsa 60 değerini alır.

İlgili Yazılar

Üye Girişi
Seviye Sınıfı Liderleri

Haftanın En İyileri

Etkinlik Birincileri

Günün Yaratığı

Ayın Resmi

{Forum}

Facebook Sayfamız