World of UO
Ücretsiz Olarak Oyna login.worldofuo.com: 2593

Staff Logları

11.12.2017 00:44:31: Owner 0x82 "Venus" used command 'settingsml '

10.12.2017 22:49:54: Owner 0x82 "Venus" used command 'go Jail'

10.12.2017 22:48:35: Owner 0x82 "Venus" used command 'm tele'
10.12.2017 22:48:38: Owner 0x82 "Venus" used command 'm tele'
10.12.2017 22:48:40: Owner 0x82 "Venus" used command 'm tele'
10.12.2017 22:48:46: Owner 0x82 "Venus" used command 'm tele'
10.12.2017 22:48:55: Owner 0x82 "Venus" used command 'props '
10.12.2017 22:49:02: Owner 0x82 "Venus" used command 'global interface where QuestGiver QuestName = IyilikMelegi'
10.12.2017 22:49:05: Owner 0x82 "Venus" used command 'Go 5023'
10.12.2017 22:49:16: Owner 0x82 "Venus" used command 'm delete'
10.12.2017 22:49:17: Owner 0x82 "Venus" deleting 0x3FBC "an acid slug"
10.12.2017 22:49:34: Owner 0x82 "Venus" used command 'bcast '

9.12.2017 23:18:51: Owner 0x82 "Venus" used command 'm tele'
9.12.2017 23:18:58: Owner 0x82 "Venus" used command 'props '
9.12.2017 23:19:01: Owner 0x82 "Venus" set property 'LastReceived' of 0x60FF "Aina" to '01/01/0001 00:00:00'
9.12.2017 23:19:10: Owner 0x82 "Venus" used command 'pagesx '

8.12.2017 19:22:53: Owner 0x82 "Venus" used command 'area delete'

7.12.2017 21:37:59: Owner 0x396 "Era" used command 'who '
7.12.2017 21:38:06: Owner 0x396 "Era" used command 'gezinti '
7.12.2017 21:38:14: Owner 0x396 "Era" used command 'm tele'
7.12.2017 21:38:36: Owner 0x396 "Era" used command 'who '
7.12.2017 21:40:11: Owner 0x396 "Era" used command 'who '

6.12.2017 19:48:57: Owner 0x82 "Venus" used command 'sponsor '
6.12.2017 19:49:04: Owner 0x82 "Venus" set property 'token' of 0x82 "Venus" to '1000'
6.12.2017 19:49:04: Owner 0x82 "Venus" used command 'self set token 1000'
6.12.2017 19:49:05: Owner 0x82 "Venus" used command 'sponsor '
6.12.2017 19:49:12: Owner 0x82 "Venus" used command 'props '
6.12.2017 19:49:17: Owner 0x82 "Venus" set property 'Owner' of 0x400BCA33 (SponsorRobe) to '0x2E183 "Parthenios magne"'
6.12.2017 19:49:38: Owner 0x82 "Venus" used command 'go Jail'

6.12.2017 18:09:42: Owner 0x82 "Venus" used command 'go Jail'

6.12.2017 17:51:41: Owner 0x82 "Venus" used command 'gc 350'
6.12.2017 17:51:45: Owner 0x82 "Venus" used command 'gc 380'
6.12.2017 17:51:48: Owner 0x82 "Venus" used command 'gc 390'
6.12.2017 17:51:51: Owner 0x82 "Venus" used command 'gc 370'
6.12.2017 17:51:56: Owner 0x82 "Venus" used command 'gc 395'
6.12.2017 17:51:58: Owner 0x82 "Venus" used command 'gc 410'
6.12.2017 17:52:01: Owner 0x82 "Venus" used command 'gc 425'
6.12.2017 17:52:05: Owner 0x82 "Venus" used command 'gc 430'
6.12.2017 17:52:07: Owner 0x82 "Venus" used command 'gc 445'
6.12.2017 17:52:10: Owner 0x82 "Venus" used command 'gc 460'
6.12.2017 17:52:13: Owner 0x82 "Venus" used command 'gc 475'
6.12.2017 17:52:19: Owner 0x82 "Venus" used command 'gc 480'
6.12.2017 17:52:22: Owner 0x82 "Venus" used command 'gc 485'

6.12.2017 17:46:40: Owner 0x82 "Venus" used command 'm tele'
6.12.2017 17:47:19: Owner 0x82 "Venus" used command 'm tele'
6.12.2017 17:47:59: Owner 0x82 "Venus" used command 'addtopack Rune'
6.12.2017 17:48:03: Owner 0x82 "Venus" used command 'addtopack RecallRune'
6.12.2017 17:48:04: Owner 0x82 "Venus" building at (1338, 1786, 62) in Felucca: "RecallRune"
6.12.2017 17:48:04: Serials: 0x400B61FF;
6.12.2017 17:48:17: Owner 0x82 "Venus" used command 'm tele'
6.12.2017 17:48:22: Owner 0x82 "Venus" used command 'cast recallspell'

6.12.2017 17:37:53: Owner 0x82 "Venus" used command 'updatemyrunuo '

6.12.2017 17:37:23: Owner 0x82 "Venus" used command 'bcast '
6.12.2017 17:37:34: Owner 0x82 "Venus" used command 'props '
6.12.2017 17:37:37: Owner 0x82 "Venus" used command 'm tele'
6.12.2017 17:37:49: Owner 0x82 "Venus" used command 'm tele'

6.12.2017 13:13:48: Owner 0x82 "Venus" used command 'updatemyrunuo '

4.12.2017 02:52:19: Owner 0x82 "Venus" used command 'getfollowers '
4.12.2017 02:52:20: Owner 0x82 "Venus" getting all followers of 0x7101 "Kasaci"
4.12.2017 02:52:28: Owner 0x82 "Venus" used command 't Burdayım sahibim :P'
4.12.2017 02:52:47: Owner 0x82 "Venus" used command 'domove '
4.12.2017 02:53:04: Owner 0x82 "Venus" used command 'addtopack SponsorRobe'
4.12.2017 02:53:08: Owner 0x82 "Venus" building at (1626, 74, -28) in Ilshenar: "SponsorRobe"
4.12.2017 02:53:08: Serials: 0x4007B7D6;
4.12.2017 02:53:09: Owner 0x82 "Venus" used command 'props '
4.12.2017 02:53:15: Owner 0x82 "Venus" set property 'Owner' of 0x4007B7D6 (SponsorRobe) to '0x2F8D "Supra-"'
4.12.2017 02:53:41: Owner 0x82 "Venus" used command 'pagecheck false'

4.12.2017 02:38:09: Owner 0x82 "Venus" used command 'props '
4.12.2017 02:38:19: Owner 0x82 "Venus" used command 'go 1117 1050'
4.12.2017 02:38:21: Owner 0x82 "Venus" used command 'admin '
4.12.2017 02:38:27: Owner 0x82 "Venus" used command 'admin '

4.12.2017 02:32:25: Owner 0x82 "Venus" used command 'area delete'
4.12.2017 02:33:21: Owner 0x82 "Venus" used command 'move '
4.12.2017 02:33:26: Owner 0x82 "Venus" moving 0x4AED "an ancient wyrm" to (745, 1382, 0)
4.12.2017 02:34:12: Owner 0x82 "Venus" used command 'client '
4.12.2017 02:34:13: Owner 0x82 "Venus" opening client menu of 0x7101 "Kasaci"

4.12.2017 02:27:59: Owner 0x82 "Venus" used command 'admin '
4.12.2017 02:28:19: Owner 0x82 "Venus" used command 'admin '
4.12.2017 02:28:33: Owner 0x82 "Venus" used command 'props '
4.12.2017 02:28:39: Owner 0x82 "Venus" used command 'go 745 1414'
4.12.2017 02:28:48: Owner 0x82 "Venus" used command 'admin '
4.12.2017 02:28:57: Owner 0x82 "Venus" used command 'set hidden true'
4.12.2017 02:28:58: Owner 0x82 "Venus" set property 'hidden' of 0x7101 "Kasaci" to 'True'
4.12.2017 02:31:28: Owner 0x82 "Venus" unhiding 0x82 "Venus"
4.12.2017 02:31:28: Owner 0x82 "Venus" used command 'Self unhide'

3.12.2017 13:20:00: Owner 0x82 "Venus" used command 'pagecheck true'

3.12.2017 00:51:08: Owner 0x82 "Venus" used command 'go Jail'
3.12.2017 00:51:14: Owner 0x82 "Venus" used command 'pagecheck false'

3.12.2017 00:34:32: Owner 0x82 "Venus" used command 'm tele'
3.12.2017 00:34:34: Owner 0x82 "Venus" used command 'm tele'
3.12.2017 00:34:37: Owner 0x82 "Venus" used command 'props '
3.12.2017 00:34:41: Owner 0x82 "Venus" set property 'LastReceived' of 0x60FF "Aina" to '01/01/0001 00:00:00'

Seviye Sınıfı Liderleri

Günün Yaratığı

Ayın Resmi

Forumdan Son Mesajlar

Facebook Sayfamız